Om oss

Åsbo Spelmän består av folkmusikamatörer blandat med proffesionella riksspelmän.
Upptagningsområdet för spelmännen är främst NordVästra Skåne och Södra Halland.
Varannan söndag (höst/vårtermin) träffas spelmanslaget för att spela och träna inför olika framträdande.

Åsbo Spelmän spelar företrädesvis Nordvästskånsk folkmusik under ledning av Laif Carr-Olsen (Stora laget),  Ninni Carr (Lilla laget). Totalt är
det ca 35 vuxna medlemmar och 8 barn och ungdomar. Av dessa är det ca 20 som är aktiva. Instrumentsättning är fiol, nyckelharpa, durspel, flöjt, gitarr, mandolin och bas.
Åsbo spelmanslag samverkar i projektet Folkrot.
Åsbo spelmanslag arrangerar under ledning av Laif Carr, i samarbete med bildningsförbundet BILDA, spelmansstämman i Ängelholms hembygdspark varje pingsthelg mellan 14.00 - 17.00.Stämman inleds på sedvanligt sätt med gethornsfanfar av Ninni Carr.

Därefter är det allspel och uppträde av spelmän, dansare och artister.