Åsbo Spelmän

Föreningens SYFTE och MÅL är att främja, spela och sprida  skånsk traditionell folkmusik