Bli medlem

Förstår att du är nyfiken och kanske du vill bli medlem. Om så är fallet så gör följande:

Medlemsavgift

Betala på postgiro 126100-7   

Vuxen: 100:- / år         Barn/Ungdom: 80:- / år                    Familj: 200:- / år
OBS! Glöm inte uppge namn och adress.