Här håller vi till

Träningen bedrivs i Söndrebaljs skola som ligger vid vägen mellan Munka Ljungby och Hjärnarp. Karta/vägbeskrivning

Åsbo Spelmanslag har spelträning under höst/vårtermin var 14:de dag då det är möjligt med hänsyn till andra aktiviteter.

Träningen bedrivs i 3 grupper "Stora laget" "Mellan laget" och "Lilla laget".

Spelledare för stora laget är Laif Carr Olsen. Spelledare för mellan- och lilla laget är Ninni Carr.